ПРИМЕРИ ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА

Na ovoj stranici možete preuzeti istraživačke radove po naučnim disciplinama. Ovo su samo neki od radova sa kojima su članovi našeg centra prikazivali na smotrama prethodnih godina.

NAPOMENA: Ukoliko imate problem prilikom otvaranja ovih File-ova, onda verovatno nemate odgovarajući program. Morate imati WinZip da biste mogli da otpakujete file (sa O V O G linka možete preuzeti program), kao i Adobe Reader da biste mogli otvoriti file (sa O V O G linka možete preuzeti program).