Monthly Archives - мај 2020

КОНСУЛТАТИВНА НАСТАВА ЈУНИ-ЈУЛИ 2020

У ЦИЉУ МАКСИМАЛНЕ ПРИПРЕМЕ ЗА НАРЕДНИ ЦИКЛУС РАДА, ДОМАЋА И МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА, И ИЗРАДУ ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА У ПЕРИОДУ ОД 20 ЈУНА ДО 20 ЈУЛА 2020, ЦЕНТАР ЋЕ ЗА СВОЈЕ ПОЛАЗНИКЕ ОРГАНИЗОВАТИ КОНСУЛТАТИВНУ НАСТАВУ.

НАСТАВА ПОДРАЗУМЕВА :

  • ПРЕДАВАЊА ПО НАУЧНИМ ОБЛАСТИМА
  • УВОД У НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКЕ ПРОЦЕСЕ,
  • СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА,
  • НАЧИН ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА,
  • КВИЗОВИ ОПШТЕГ ЗНАЊА,

НАСТАВА ЈЕ ПРЕДВИЂЕНА У БЛОКОВИМА ПО НАУЧНИМ ОБЛАСТИМА У ТРАЈАЊУ ОД ОСАМ ДО ПЕТНАЕСТ ДАНА-СВАКОДНЕВНО.

ЗА  НАУЧНИ ПОДМЛАДАК /ученике 4-6 разреда основних школа/ ЦЕНТАР ЈЕ ПРЕДВИДЕО РАДИОНИЦЕ ПО НАСТАВНИМ ПРЕДМЕТИМА, ЧИЈА СЕ САДРЖИНА ОСЛАЊА НА НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ, АЛИ НА ЈЕДАН ДРУГАЧИЈИ НАЧИН И У ПРОШИРЕНОМ ОБИМУ.

СВА ОКУПЉАЊА И ЦЕЛОКУПАН РАД ЋЕ БИТИ УСКЛАЂЕН СА ПРЕПОРУКАМА  У ЦИЉУ ОЧУВАЊА ЛИЧНОГ И ЈАВНОГ ЗДРАВЉА.Што подразумева, број полазника у просторијама и на отвореном /јер је један део предвиђен да се одржава на отвореном простору/, одржавање хигијене и свих осталих прописаних мера. 

НА ОСНОВУ ПРИЈАВА ПО НАУЧНИМ ОБЛАСТИМА И УЗРАСТУ, БИЋЕ НАПРАВЉЕН КОНАЧАН РАСОПРЕД ЧАСОВА И АКТИВНОСТИ.

ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ДО 10. ЈУНА НА СЛЕДЕЋИ ЛИНК :

https://forms.gle/gi2SU5oLGq5vrVUF8

ЛЕТЊИ КАМП – БЛАЖЕВО-КОПАОНИК 2020

ЛЕТЊИ КАМП 2020

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ БЕОГРАД 2  И ОВЕ ГОДИНЕ ЗА СВОЈЕ ПОЛАЗНИКЕ ОРГАНИЗУЈЕ ЛЕТЊУ ШКОЛУ /надамо се дa ће околности то дозволити/, ТОКОМ ЛЕТЊЕГ РАСПУСТА, КАКО БИ СЕ БОЉЕ ПРИПРЕМИЛИ ЗА НАРЕДНИ ЦИКЛУС РАДА У ЦЕНТРУ ЗА ТАЛЕНТЕ.

ОВЕ ГОДИНЕ ЛЕТЊИ КАМП ЋЕ БИТИ ОРГАНИЗОВАН У НАУЧНО НАСТАВНОЈ БАЗИ ГЕОГРАФСКОГ ФАКУЛТЕТА У СЕЛУ БЛАЖЕВО  /1100 м наднорске висине/, 5 км УДАЉЕНОГ ОД БРЗЕЋЕ – КОПАОНИК.

ЛЕТЊИ КАМП СЕ ОДРЖАВА У ЧЕТИРИ СМЕНЕ У ИНТЕРВАЛУ ОД 28 ЈУЛА ДО 23 АВГУСТА, ПО УЗРАСНОМ НИВОУ ПОЛАЗНИКА. ТАЧНИ ТЕРМИНИ ЋЕ БИТИ ПОЗНАТИ НА ОСНОВУ БРОЈА ПРИЈАВЉЕНИХ.

УСЛОВИ:

КАПАЦИТЕТ ОБЈЕКТА ЈЕ 40 МЕСТА. МАКСИМАЛНИ БРОЈ ПОЛАЗНИКА У ЈЕДНОЈ СМЕНИ ЈЕ 18-20. 

НА РАСПОЛАГАЊУ СУ ДВЕ СПАВАОНИЦЕ ПО 10 ЛЕЖАЈА /мушка и женска/. СВАКА ОД СПАВАОНИЦА ИМА 3 ТОАЛЕТА И 3 КУПАТИЛА.  УЧИОНИЦА СА ВИДЕО И АУДИО ОПРЕМОМ И РАЧУНАРИМА, /интернет је доступан/,  ЛЕТЊА УЧИОНИЦА КОЈА СЕ НАЛАЗИ У ДВОРИШТУ. РЕСТОРАН ЗА ИСХРАНУ СА ИСКЉУЧИВО ДОМАЋОМ ХРАНОМ, ТРИ ОБРОКА И ЈЕДНА УЖИНА.  ОБЕЗБЕЂЕН ЛЕКАРСКИ НАДЗОР 24 САТА ДНЕВНО.

НАРАВНО ДА ЋЕ БИТИ ПРИМЕЊЕНО ОБАВЕЗНО ПРИДРЖАВАЊЕ ПРОПИСАНИХ МЕРА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ОПШТЕГ ЗДРАВЉА. 

Letnja škola je zamišljena kao nedeljni program učenja kroz interaktivne radionice iz oblasti nauke, programiranja i sporta. Naš sistem rada podrazumeva učenje putem otkrića. U radu se koristimo terenskim radom, eksperimentima i video materijalom. Na kreativnim radionicama učenici će otkrivati, upoznavati i potvrđivati sebe kao stvaralačka i kreativna bića. Slobodno se izražavati eksperimentišući različitim materijalima i tehnikama za rad.

PROGRAM RADA BR. 1

Polaznici 7 i 8 razreda osnovnih škola i učenici srednjih škola. Akcenat programa biće na:

  • istraživačkom radu polaznika,
  • javnom nastupu /načinu prezentacije svojih radova/
  • terenskim opažnjima i uzimanjem uzoraka za svoje istraživačke radove,
  • priprema za međunarodna takmičenja,
  • zanimljivim predavanjima po naučnim oblastima,

PROGRAM RADA BR. 2

Polaznici 4,5 i 6 razreda osnovnih škola:

Program  letnje škole ima za cilj da raznovrsnim aktivnostima stimuliše razvoj kognitivniih,  motoričkih i kreativnih sposobnosti kod dece. U malim grupama, kroz svoje omiljene aktivnosti, na kreativan i spontan način, deca će usavršavati svoje znanje i veštine. Kroz različite teme, mnoštvo materijala, najsavremenija didaktička sredstva i metode kod učenika ćemo razvijati kreativnost, spontanost, slobodu izbora, radoznalost, odgovornost, poštovanje i timski rad. Interaktivnim formama rada deca se podstiču da istražuju, da se upoznaju sa svojim mogućnostima i da  kroz igru uče i bogate svoja iskustva. Materijali su interesantno povezani sa dečjom svakodnevicom, čime se podstiče njihova želja za učenjem.

Cilj nam je da svi učesnici kampa razviju motivisanost za učenje i zainteresovanost za predmetne sadržaje, kao i da ovladaju komunikativnim veštinama. Razvijaju se kolektivizam i socijalni odnosi.

Detaljni PROGRAMI KAO I STANICE PO DANIMA biće definisani po uzrastu i nakon prijava zainteresovanih polaznika, O ČEMU ĆETE BITI BLAGOVREMENO INFORMISANI.

Polaznici -učenici srednjih škola će raditi po programima naučno-istraživačkog stvaralaštva.

PRIJAVE ZA LETNJI KAMP SU MOGUĆE DO 15 juna ISKLJUČIVO ELEKTRONSKI NA SLEDEĆI LINK :

https://forms.gle/WXk7Ks2TGM3ohnCh8

KAO I U PREDHODNIH 16 GODINA ORGANIZACIJE LETNJIH KAMPOVA ŽELIMO DA VAM OBEZBEDIMO MAKSIMALNE USLOVE ZA UČENJE, REKREACIJU I RAZONODU. 

ТЕСТИРАЊЕ ЗА НОВИ ЦИКЛУС РАДА

Регионални центар за таленте Београд 2, ће у периоду од 10. јуна до 01. августа приступити процесу идентификције надарених и талентованих ученика основних и средњих школа.

У циљу континуираног рада са надареним и талентованим ученицима, и припреме за рад по утврђеним програмима рада, као и припреме за учешће на међународним олимпијадама и такмичењима, а на основу дугогодишњег рада, желимо да на време почнемо са свим предвиђеним активностима.

Да ли је дете даровито или не то најбоље може показати процес идентификације који спроводе психолози и који подразумева батерије тестова и упитника ради стицања целокупне слике о детету. Стога, када родитељи, учитељи, педагози уоче да дете има многе карактеристике даровите деце, било би добро да траже мишљење психолога како би направили план активности и садржаја којима би подстицали ту даровитост .

Више информација о надареној и талентованој деци можете наћи на сајту-http://intdo.edu.rs/

Пријаве за тестирање се подносе електронски на следећи линк- https://forms.gle/ALMvDsWweTt3meNK8

По пријему пријаве, бићете контактирани и добити термин за тестирање.  Тестирање се искључиво реализује у просторијама Центра за таленте, Устаничка 64., шести спрат.   У складу са тренутном ситуацијом поштују се све предвиђене мере за очување здравља деце, током процеса идентификације.

ТАКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНАТА ПО НАУЧНИМ ОБЛАСТИМА 2020

Svi učenici 7 i 8 razreda osnovnih škola, kao i učenici srednjih škola, koji su sa uspehom završili svoje istraživačke projekte, u obavezi su da ih pošalju Centru za talente na e-mail  talenti10@mts.rs najkasnije do 20 maja, isključivo u PDF formatu.

Radove i postere nije potrebno da štampate, to ćemo uraditi u Centru i nakon pristiglih radova, Vas o svemu detaljno informisati.

Sve potrebne informacije o vremenu, načinu i realizaciji takmičenja, dobićete putem imejla, a informcije možete naći i na ovom web sajtu. 

ПОГЛЕДАЈ САЈТ-ТКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНАТА СРБИЈЕ – http://ysa.edu.rs/