Monthly Archives - новембар 2020

СМОТРА ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 2021 ПРИЈАВЕ

 1. Пријава за учешће /10. децембар 2020. /                                                                                                                      ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ : https://forms.gle/XYGS9VuPa3zUF2aH9
 2. Предаја АПСТРАКТА – први ниво такмичења /20.фебруар 2021./
 3. Други ниво такмичења /13. март 2021./ – /полуфинале/
 4. Републички ниво /10. април 2021./ /финале/

Програмски садржаји  такмичења

реализују се кроз следеће научне дисциплине:

Физика

2.     Математика

3.     Информатика

4.     Животна средина

5.     Животне науке /биологија, хемија/

6.      Психологија

7.     Социолигија

8.     Историја

9.     Географија /друштвена геограафија/

ПРАВИЛНИК СМОТРА

ТАКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНАТА – УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 2021- ПРИЈАВА

Такмичење се спроводи у оквиру следећих научних дисциплина:

 1. Математика
 2. Информатика
 3. Физика
 4. Хемија
 5. Екологија и заштита животне средине
 6. Биологија
 7. Српски језик
 8. Kњижевност
 9. Енглески језик
 10. Географија
 11. Историја

Регионални и Државни ниво такмичења састоји се из два сегмента и то:

 1. Теста знања,
 2. Презентације и одбране истраживачког рада.

Регионални ниво такмичења је предвиђен почетком маја 2021, док                                                                                    Републички ниво такмичења је предвиђен почетком јуна

ПРЕЛИМИНАРНЕ ПРИЈАВЕ ЗА УЧЕШЋЕ НЕОПХОДНО ЈЕ ПРЕДАТИ ДО 10. ДЕЦЕМБРА 2020.

https://forms.gle/kxueeDLjQbum8Axo9

ТАКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНАТА – УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА 2021

Такмичење се спроводи у оквиру следећих научних дисциплина:

 1. Математика
 2. Информатика
 3. Физика
 4. Хемија
 5. Екологија и заштита животне средине
 6. Биологија
 7. Српски језик
 8. Kњижевност
 9. Енглески језик
 10. Географија
 11. Историја

Регионални и Државни ниво такмичења састоји се из два сегмента и то:

 1. Теста знања,
 2. Презентације и одбране истраживачког рада.

Регионални ниво такмичења је предвиђен почетком маја 2021, док         Републички ниво такмичења је предвиђен крајем маја.

 ПРЕЛИМИНАРНЕ ПРИЈАВЕ ЗА УЧЕШЋЕ НЕОПХОДНО ЈЕ ПРЕДАТИ ДО 20. ДЕЦЕМБРА 2020.

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ : https://forms.gle/qkkmhKaaWx5uHydP7

Uputstvo za pisanje radova-2021_

ПРАВИЛНИК ТАКМИЧЕЊА

Template-63.-А4 – 2020-21 ОСНОВНЕ ШКОЛЕ