ДОМАЋА ТАКМИЧЕЊА

СВАКО ТАКМИЧЕЊЕ КОЈЕ ОРГНИЗУЈЕ ЦЕНТАР ИЛИ ПОЛАЗНИЦИ              УЧЕСТВУЈУ НА ТКМИЧЕЊУ ИМА СВОЈ САЈТ.                                                 УЛАСКОМ НА САЈТ ТАКМИЧЕЊА  МОЖЕТЕ СЕ УПОЗНАТИ СА ПРАВИЛНИЦИМА ТАКМИЧЕЊА, УПУСТВИМА ЗА РАД, ПРИМЕРИМА И ПРОПОЗИЦИЈАМА.

ЛИНКОВИ САЈТОВА : 

ДОМАЋА ТАКМИЧЕЊА :

ТКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНАТА СРБИЈЕ – http://ysa.edu.rs/

СМОТРА ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛАhttp://isc-gis.edu.rs/

НАЦИОНАЛНА ГЕОГРАФСКА ОЛИМПИЈАДА –http://ngolimpiad.org.rs/

ДИГИТАЛНА ЕКОНОМИЈА – ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕКОНОМИЈЕ -http://fefatakmicenje.edu.rs/