ПРОГРАМ РАДА

Своје програмске активности Центар спроводи короз:

• Процес идентификације надарених и талентованих

• Консултативна настава

• Менторска настава

• Такмичења и смотре

Своје програмске активности центар реализује  кроз следеће научне области:
• СРПСКИ ЈЕЗИК
• КЊИЖЕВНОСТ
• ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
• МАТЕМАТИКА
• ИНФОРМАТИКА
• БИОЛОГИЈА
• ХЕМИЈА
• ФИЗИКА
• ГЕОГРАФИЈА
• ИСТОРИЈА
• ЖИВОТНА СРЕДИНА

Као и уметничке дисциплине

  • КЊИЖЕВНО СТАВАРАЛАШТВО
    • ФОТОГРАФСКА УМЕТНОСТ
    • ЛИКОВНА УМЕТНОСТ
    • ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН