СМОТРА ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 2021 ПРИЈАВЕ

СМОТРА ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 2021 ПРИЈАВЕ

  1. Пријава за учешће /10. децембар 2020. /                                                                                                                      ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ : https://forms.gle/XYGS9VuPa3zUF2aH9
  2. Предаја АПСТРАКТА – први ниво такмичења /20.фебруар 2021./
  3. Други ниво такмичења /13. март 2021./ – /полуфинале/
  4. Републички ниво /10. април 2021./ /финале/

Програмски садржаји  такмичења

реализују се кроз следеће научне дисциплине:

Физика

2.     Математика

3.     Информатика

4.     Животна средина

5.     Животне науке /биологија, хемија/

6.      Психологија

7.     Социолигија

8.     Историја

9.     Географија /друштвена геограафија/

ПРАВИЛНИК СМОТРА

Share this post